Cechy charakterystyczne budownictwa szkieletowego – to jednocześnie jego największe zalety:

1.Bardzo krótki czas realizacji inwestycji; a oszczędność czasu to oczywista redukcja kosztów budowy,

2. Kilka % więcej powierzchni użytkowej dla inwestora, przy tych samych gabarytach zewnętrznych budynku; występują tu mniejsze grubości ścian (szczególnie przy szkielecie stalowym), dzięki ogromnej wytrzymałości materiału konstrukcyjnego,

3. Niski ciężar budynku, brak stosów, pryzm i ton materiałów budowlanych przy powstającym domu – świadczy w efekcie o jego lekkości czyli także o lekkości jego posadowienia – a to oznacza niższy koszt fundamentów (mniejsze ilości wylanego betonu / tańsza robocizna),

4. Eliminacja procesów mokrych (poza płytą fundamentową); wszystkie pozostałe prace mogą być realizowane w systemie suchej zabudowy; unika się wówczas fazy oddawania przez świeży budynek wilgoci – co przy technologii tradycyjnej trwa – przynajmniej cały pierwszy rok,

5. Możliwość prefabrykacji poza placem budowy, metodą przemysłową. Na budowę dostarczane są gotowe, wielkogabarytowe elementy konstrukcji a nawet całe ściany. Zakres prefabrykacji zależy od możliwości sprzętowych i technicznych firmy wykonawczej. Może on przyjąć najprostszą formę, w postaci uprzednio zmontowanego w wytwórni samego szkieletu lub przejść w formę bardziej zaawansowaną – z wykończonymi „na gotowo” przegrodami, tj. : obustronnym poszyciem, izolacją termiczną wewnątrz a nawet z zamontowaną stolarką okienną,

6. Gwarancja wysokiej jakości; dzięki powtarzalności i prostocie wszystkich procesów przy wznoszeniu domu,

7. Łatwość prowadzenia instalacji wewnętrznych; podstawowa konstrukcja nośna budynku – czyli szkielet, stanowi otwartą konstrukcję, w której prowadzenie i montaż instalacji w ścianach – przed zakończeniem fazy płytowania budynku, nie wymaga kucia bruzd ani wiercenia przejść przez przegrody do sąsiednich pomieszczeń. To znacznie przyspiesza prace a dodatkowo nie wpływa osłabiająco na nośność czy termikę budynku . Takie rozwiązanie, dodatkowo, pozytywnie motywuje inwestorów do montażu ponad-standardowych rozwiązań i instalacji, takich jak: odkurzacz centralny, inteligentny układ sterowania (ogrzewanie, prąd, internet, alarmy, rolety, wideofon), wtórny obieg wody (dla ponownego jej wykorzystania po myciu i praniu – do spłukiwania toalet).

8. Bardzo wysokie parametry termiczne przy możliwie małych grubościach ścian; współczynniki U jakie możemy uzyskać dla poszczególnych elementów budynku wynoszą:  dla ściany:  U= 0,18 [W/m2K] – przy pełnej przegrodzie o szer. 28 cm / bez otworów / wypełnionej w całości wełną mineralną,

dla dachu: U= 0,16 [W/m2K] – przy zastosowaniu warstwy wełny mineralnej o grubości 30 cm,

dla płyty fundamentowej: U=0,24 [W/m2K] – przy zastosowaniu warstwy płyt styrodur o grubości min. 20 cm,

Oczywistym jest fakt, że każde okno / drzwi – osłabiają parametr U przedstawiony powyżej i wyliczony „jak dla pełnej przegrody” – dlatego, aby osiągnąć możliwie najlepszy (najniższy) współczynnik przenikania ciepła U, uśredniony dla całego budynku, należy dobrać stolarkę o bardzo wysokim oporze cieplnym (obowiązkowo: szklenie okien – trzyszynowe, a panel drzwiowy – izolowany) oraz zapewnić odpowiedni jej montaż, gdyż to właśnie w miejscach styku okien (drzwi) z konstrukcją, występują największe straty ciepła. Skupienie się w tym momencie wyłącznie na ścianach, byłoby oczywistym błędem – naturalnie: dach, poddasze, okna połaciowe, termiczne uszczelnienie przejść dachowych – wymagają dokładnie takiego samego podejścia, gdyż „ciepło górą ucieka” – to wiemy „ze szkoły” wszyscy.

Także wilgoć, wykroplona w przegrodzie, potrafi znacznie osłabić jej parametry termoizolacyjne. Stąd szerokie zastosowanie w tej technologii znajdują wszelkie folie: paro- i wiatro- izolacyjne, w powiązaniu ze sprawnym system wentylacji mechanicznej całego domu a także z dodatkowymi – miejscowymi wyciągami wilgoci (z łazienek, z pralni i znad kuchenki). W przypadku fundamentów, istotną rolę odgrywają także dodatkowo geowłóknina i drenaż obwodowy (jeśli ich zastosowanie wynika z wytycznych projektu, a te, uwzględniają lokalne warunki wodno-gruntowe). Wspominając o wentylacji warto zaznaczyć, jak ważny dla budynku szkieletowego i jego mieszkańców jest ów przymiotnik „mechaniczna” – jako że tradycyjna wentylacja grawitacyjna, wystarcza „jako tako” w sezonie zimowym ale już w okresie letnim, podczas upałów, staje się kompletnie niewydolna.

W kontekście oddychania przegród i unikania wykraplania się w nich wilgoci, warto mocno zaznaczyć znaczenie prawidłowego doboru płyt ocieplających elewację budynku, tych leżących bezpośrednio pod tynkiem (najlepiej gdy użyjemy fasadowej wełny mineralnej; a jeśli decydujemy się na styropian – to koniecznie ten „ryflowany”, kładziony bruzdami „w pionie” i to na specjalnej warstwie folii odsączającej skropliny). Wadliwie rozwiązane kwestie oddychania i wilgoci w przegrodach – dotyczy to budynku w szkielecie drewnianym (nie stalowym !), mogą skutkować zagrzybieniem i pleśnią rozwijającą się wewnątrz przegród, nieprzyjemnym zapachem oraz niezdrowym klimatem dla mieszkańców. Ważny szczegół, odróżniający technologię szkieletu drewnianego od stalowego – to konieczność zaklejania (uszczelniania) miejsc po zszywkach do drewna, którymi mocuje się folię do konstrukcji. Często, to te właśnie punkty stają się przejściem, którym wilgoć penetruje do wnętrza przegrody. Z uwagi na fakt, iż jakość termoizolacji oraz zabezpieczenie przed wilgocią jest w domach szkieletowych aż tak istotne, zaleca się uzupełnienie czynności odbiorowych w trakcie oddawania, właśnie co zmontowanego budynku, o dwa testy, potwierdzające wysoką jakość wykonanego montażu: badanie kamerą termowizyjną oraz ciśnieniowy test szczelności domu.

Co do fundamentów – to te płytowe, jak wspomniano wcześnie, zalewane betonem na mokro, z włóknem stalowym rozproszonym (w miejsce zbrojenia prętowego), dobrze zaizolowane termicznie od gruntu, sprawdzają się w przypadku domów szkieletowych najlepiej; są stosunkowo lekkie, ekonomiczne i bardziej technologiczne w wykonaniu. Taka metoda fundamentowania budynku wymusza uprzednie i bardzo precyzyjne wykonanie przejść rurowych przez płytę a każde przebicie folii hydroizolacyjnej (np. rurami kanalizacyjnymi) musi zostać specjalnie uszczelnione. Izolacja przeciwwodna fundamentu pod płytą, to nic innego jak odwrócenie dachu membranowego (technologia krycia dachów płaskich, wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-przemysłowych). Dodatkową korzyścią z tak położonej, szczelnej i zgrzanej na zakładach izolacji jest ochrona budynku przed działaniem promieniowania radonowego (o tym piszemy także w kolejnej zakładce). Podwyższony, ponadprzeciętny poziom tego promieniowania w danym regionie, może być przyczyną częstszego występowania bólów głowy, nudności, migren a być może także i nowotworów.

Wniosek:
Budujemy: estetyczne, ekonomiczne, energooszczędne, ekologiczne, estetyczne i elastyczne, komfortowe, pasywne, rodzinne i ciepłe domy – w technologii szkieletu stalowego ……. budujcie z nami, zapraszamy !

Steel Framing Page 07
szkielet domu
konstrukcja stalowa

Domy w naszej ofercie realizowane są w dwóch standardach Ekonomicznym i Premium. Różnią się one zastosowaniem konkretnych materiałów wykończeniowych oraz zakresem prac. Przed rozpoczęciem projektu wnikliwie analizujemy najlepsze rozwiązania dla inwestora. Poniżej przedstawiamy zakres prac wchodzących w dane warianty.

Standard wykończenia

1. Ściany zewnętrzne

– System tynkowy STO

– Wełna twarda fasadowa  grubości 100mm firmy ROCKWOOL

– Folia wiatro izolacyjna HOUSEWRAP firmy TYVEK

– Płyta włóknowo-gipsowa firmy FERMACELL grubości 12.5mm

– Profil stalowy grubości 150mm FRAMEFACTORY, wypełniony w całości wełną skalną w płytach firmy ROCKWOOL

– Profile stalowe RCY grubości 50mm wypełnione wełną skalną w płytach firmy ROCKWOOL

– Folia paro szczelna AIRGUARD firmy TYVEK

– Płyta włóknowo-gipsowa firmy FERMACELL grubości 12.5mm

– Tapeta z włókna szklanego firmy SEMIN

2. Ściany wewnętrzne nośne

– Tapeta z włókna szklanego firmy SEMIN

– Płyta włóknowo-gipsowa firmy FERMACELL grubości 12.5mm

– Profil stalowy grubości 150mm FRAMEFACTORY, wypełniony w całości wełną skalną

– Płyta włóknowo-gipsowa firmy FERMACELL grubości 12.5mm

– Tapeta z włókna szklanego firmy SEMIN

3. Ściany wewnętrzne działowe

– Tapeta z włókna szklanego firmy SEMIN

– Płyta włóknowo-gipsowa firmy FERMACELL grubości 12.5mm

– Profil stalowy grubości 90mm FRAMEFACTORY, wypełniony w całości wełną szklaną firmy SCHWENK

– Płyta włóknowo-gipsowa firmy FERMACELL grubości 12.5mm

– Tapeta z włókna szklanego firmy SEMIN

4. Strop

– Wylewka betonowa grubości 60mm na szalunku traconym z blachy trapezowej T20 firmy LINDAB

– Profil stalowy grubości 250mm, FRAMEFACTORY wypełniony wełną szklana w rolkach firmy SCHWENK grubości 150mm

– Folia paro szczelna AIRGUARD firmy TYVEK

– Łata  stalowa grubości 30mm typu OMEGA

–  Płyta GK grubości 12,5mm

– Tapeta z włókna szklanego SEMIN

5. Stropodach

– Membrana PVC i akcesoria  firmy PROTAN

– Wełna twarda ze spadkami firmy ROOCKWOOL grubości 100mm

– Blacha trapezowa T45 LINDAB

– Profil stalowy grubości 250mm, FRAMEFACTORY wypełniony w całości wełną szklana w rolkach firmy SCHWENK

– Folia paro szczelna AIRGUARD firmy TYVEK

– Łata  stalowa grubości 30mm typu OMEGA

–  Płyta GK grubości 12,5mm

– Tapeta z włókna szklanego SEMIN

6. Dach skośny z poddaszem nie użytkowym

– Blachodachówka, firmy LINDAB

– Łaty i kontr łaty

– Folia paro przepuszczalna TYVEK SOLID

– Kratownice stalowe grubości 250mm FRAMEFACTOR wypełnione wełna szklana w rolkach firmy SCHWEK

– Folia paro szczelna

– Profile stalowe RCY grubości 50mm wypełnione wełną szklana w płytach firmy ROCKWOOL

– Płyta GK grubości 12,5mm

– Tapeta z włókna szklanego SEMIN

7. Dach skośny z poddaszem użytkowym

– Blachodachówka, firmy LINDAB

– Łaty i kontr łaty

– Folia paro przepuszczalna TYVEK SOLID

– Kratownice stalowe FRAMEFACTORY

– Wełna szklana w rolkach firmy SCHWEK grubości 300mm

– Folia paro szczelnaAIRGUARD firmy TYVEK

– Łata  stalowa grubości 30mm typu OMEGA

– Płyta GK  grubości 12.5 mm

– Tapeta z włókna szklanego firmy SEMIN

8. Płyta żelbetowa

Wymiana gruntu

Izolacja przeciw wilgociowa, folia PVC grubości 0.6mm pod całą płytą

Kształtki firmy Izodom 2000 grubości 260mm  wykonane z EPS firmy BASF

Beton zbrojony grubości 250mm

Kanalizacja zewnętrzna i gruntowy wymiennik ciepła

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych lub gruntów nie przesiąkliwych,  drenaż obwiedniowy  ze studzienką rewizyjną

9. Instalacje

– Ciepłej i zimnej wody firmy REHAU

– Centralne ogrzewanie  podłogowe firmy REHAU

– Instalacja wentylacji mechanicznej firmy ALNOR

– Kanalizacjiwewnętrznej nisko szumowej firmy REHAU

– Odkurzacza centralnego firmy REHAU

– Elektryczna 100 punktów plus szafka rozdzielcza i siła

11. Stolarka zewnętrzna

– Profil PCV 8 komorowy THERMICCO firmy DECCO okleina dwustronna, szklenie U=0,5

– Drzwi PVC  pełny panel

– Parapety wewnętrzne PCV białe

– Parapet zewnętrzne stalowe w kolorze dachu

– Brama garażowa firmy Wiśniowski segmentowa  z silnikiem i pilotem

10. Urządzenia

– Piec kondensacyjny ze zbiornikiem firmy BUDERUS

– Rekuperator firmy OSSTBERG

PROJEKT 5 - DOM JEDNORODZINNY

Dom jednorodzinny o powierzchni 120 m2 wykonany w standardzie premium.
Okres realizacji inwestycji 5 m-cy