Mieszaknie przy ul. RycerskiejFot. Tomasz Wiech

Mieszaknie przy ul. Rycerskiej
Fot. Tomasz Wiech