Co to jest adaptacja projektu gotowego?

Dlaczego akceptacja gotowego projektu domu jest tak ważna?

adaptacja projektu

Każdy gotowy projekt domu wymaga akceptacji, czyli dostosowania do konkretnej działki. Bez tego nie będzie możliwe zdobycie pozwolenia na budowę. Jakie zmiany możliwe są bez zgody autora projektu?

Jak dokonuje się adaptacji?

Projektant sprawdza m.in. ukształtowanie terenu, położenie względem stron świata, nośność gruntu. Dostosowuje też projekt do lokalnych przepisów. Zmian może dokonać tylko osoba, która ma odpowiednie uprawnienia projektowe i posiada zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Pamiętaj, że to projektant, który wprowadza zmiany, będzie odtąd ponosił odpowiedzialność za projekt. Akceptacja składa się z części obowiązkowej, do której zalicza się:

  • dostosowanie projektu gotowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
  • dostosowanie projektu gotowego do stref obciążeń konstrukcyjnych,
  • projekt zagospodarowania działki wraz z odpowiednią mapą geodezyjną,
  • niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty, których wymaga projekt,
  • przejęcie przez osobę adaptującą funkcji projektanta budynku.

Część nieobowiązkowa zawiera zmiany na życzenie inwestora takie jak usytuowanie okien, dobudowanie podpiwniczenia, zmiany funkcjonalne itp. Pamiętajmy także o tym, że do pozwolenia na budowę będziemy potrzebować również opisu instalacji elektrycznej, gazowej oraz kanalizacji wykonanego przez projektanta.

Jakie zmiany w gotowym projekcie są dopuszczalne?

Każdy projekt gotowy jest chroniony prawem autorskim, jednak w dokumentacji dołączony jest zakres zmian, których możemy dokonać bez zgody autora. Zakres ten bywa różny, dlatego przed zakupem gotowego projektu domu powinniśmy uważnie przyjrzeć się  dokumentacji projektu i sprawdzić, jakie poprawki będą możliwe do wykonania. Może się zdarzyć tak, że zmiany, których chcieliśmy dokonać, nie będą w ogóle możliwe lub będą wymagały zgody autora projektu. O zgodę na zmiany najlepiej postarać się jeszcze przed zakupem gotowego projektu domu, dzięki temu będziemy mieć pewność, że będziemy mogli ich dokonać. W wielu biurach projektowych istnieje możliwość bezpłatnej wyceny akceptacji projektu, dzięki temu możemy porównać oferty i wybrać tę, która nam najbardziej odpowiada.