Budowa domu energooszczędnego – dach, okna i drzwi

Jak zaizolować dach, okna i drzwi w domu energooszczędnym?

dom energooszczędny

W trakcie budowy domu energooszczędnego należy zwrócić uwagę, na poprawność izolacji okien, drzwi oraz dachu. Są to miejsca, w których może dojść do powstania mostków termicznych, które będą generowały straty cieplne.

Okna i drzwi

Duże straty cieplne mogą być generowane przez okna i drzwi. Poza stolarką termoizolacyjną ważny jest też ich odpowiedni montaż. Błędy popełniane przy montażu mogą znacząco obniżyć parametry okien. Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenie na styku okna i ściany. Okna w domach energooszczędnych zazwyczaj montowane są w warstwie ocieplenia. Najlepiej jest użyć gotowych zestawów, dzięki czemu nie będzie potrzeby używania pianki poliuretanowej.

Podobnie jest w przypadku drzwi zewnętrznych. Montaż powinien zabezpieczać połączenie drzwi ze ścianą przed utratą ciepła oraz przenikaniem wilgoci. Podobnie jak w przypadku okien, drzwi w domach energooszczędnych montuje się w warstwie ocieplenia. Ważne jest, by od strony wewnętrznej wykonać izolację paroszczelną, a od strony zewnętrznej wodoszczelną. Pod progiem drzwi warto dodatkowo umieścić termiczną izolację podproża.

Dach

Dom energooszczędny powinien mieć dach dwuspadowy, jednospadowy (pulpitowy) lub płaski. Im mniejsza powierzchnia dach, tym straty ciepła są niższe. Ze względu na to, że ciepłe powietrze unosi się do góry, niezbędna jest grubsza niż w przypadku ścian izolacja dachu. Warto pamiętać o tym, że dobrze zaizolowany dach nie tylko chroni przed utratą ciepła, ale też przed nadmiernym ogrzewaniem poddasza. Dobre efekty uzyskuje się poprzez zastosowanie warstwy ocieplenia o dobrych parametrach termoizolacyjnych i o grubości od 30 do 40 cm. Izolację najlepiej jest układać w dwóch ściśle do siebie przylegających warstwach. Ocieplenie powinno znaleźć się też wzdłuż murłat i na styku ze ścianami szczytowymi. Tak jak w pozostałych przypadkach, istotne jest wyeliminowanie mostków termicznych. Miejscami, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, są łączenia dachu z kominem i ze ścianami zewnętrznymi oraz okna połaciowe. Rodzaj pokrycia dachowego nie ma większego znaczenia. Z powodzeniem możemy zastosować zarówno ciężkie pokrycia dachowe, jak i blachodachówki czy gonty bitumiczne.