Budowa domu energooszczędnego – ściany zewnętrzne i fundamenty

Izolacja ścian zewnętrznych i fundamentów w domu energooszczędnym

dom energooszczędny

Prawidłowo wykonana termoizolacja budynku wpływa w znaczący sposób na wskaźnik jego energooszczędności. Należy zwrócić uwagę, by była wykonana prawidłowo, dopiero wtedy gwarantuje skuteczną ochronę przed stratami ciepła.

Fundamenty

Fundamenty budynku są energochłonne oraz trudne do zaizolowania. Z tego powodu domy energooszczędne z reguły stawia się na płycie fundamentowej, która ma prostą budowę, dzięki czemu najlepiej nadaje się do dokładnego zaizolowania. Tworzy ona jednocześnie fundament i podłogę na gruncie. Prawidłowo wykonana jest dobrze zaizolowaną i pozbawioną mostków termicznych przegrodą zewnętrzną budynku. W przypadku tradycyjnych ław fundamentowych warto rozważyć zastosowanie przekładki izolacyjnej między murem fundamentowym a ścianą budynku. Pozwoli to, na uniknięcie wychłodzenia budynku od gruntu. Izolacja jest niezbędna przede wszystkim od strony ściany fundamentowej, bo tam występują największe zmiany temperatury gruntu. Pod budynkiem wahania temperatury są o wiele mniejsze. Nie oznacza to, jednak, że należy je pomijać. Niezależnie od tego, czy budynek jest podpiwniczony, czy nie, izolacja ściany fundamentowej powinna się łączyć z izolacją termiczną ścian nadziemia. Odpowiednio zaizolowany fundament zabezpiecza budynek przed wilgocią gruntową oraz ogranicza straty ciepła.

Ściany zewnętrzne

Straty ciepła przez ściany mogą sięgać aż 30%. W przypadku domów energooszczędnych pożądane parametry termoizolacyjności zapewnia ściana trójwarstwowa. Ściany trójwarstwowe są to ściany dwuwarstwowe rozszerzone o dodatkowy mur osłonowy. Ściany trójwarstwowe wykonywane są z materiałów o wysokiej odporności – silikaty, cegły, pustaki ceramiczne. Budowa ścian trójwarstwowych ma największy ekonomiczny sens, gdy połączymy wysoką wytrzymałość z dobrymi parametrami izolacji cieplnej. Ściany trójwarstwowe są też dobrą izolacją akustyczną budynku.  Wielkie znaczenie ma prawidłowy sposób jej montażu, który zabezpiecza przed występowaniem mostków termicznych, przez które następuje najwięcej strat ciepła. Należy też unikać zawilgocenia powierzchni. Dlatego ściany trójwarstwowe muszą mieć pozostawioną szczelinę powietrzną, która umożliwia wentylację skroplin pary wodnej.