Normy elektrooszczędności budynków w 2017 roku.

Budowa domów energooszczędnych | Nowe przepisy energetyczne

ekologiczne domy

1 stycznia 2017 roku w Polsce wchodzi w życie drugi z trzech etapów zmian w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki nowopowstające.
Zmiany te dotyczą wartości wskaźnika EP określającego roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną, a także współczynników przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, dachu oraz okien. W świetle nowych przepisów maksymalna wartość wskaźnika EP  dla projektów domów jednorodzinnych składanych do pozwolenia na budowę po wejściu w życie nowych norm  nie może przekraczać 95 kWh/(m2*rok). Współczynniki przenikania ciepła U przez przegrody nie mogą być większe niż:

  • U ściany < 0,23 W/(m2*K) 
  • U dachu < 0,18 W/(m2*K)
  • U okien pionowych < 1,1 W/(m2*K)
  • U okien połaciowych < 1,3 W/(m2*K).

Współczynnik przenikania ciepła dla podłóg na gruncie pozostaje bez zmian:

  • U podłóg < 0,30 W/(m2*K).

Obowiązujące od 2017 roku normy spowodują istotne znaczące zmiany nie tylko w wyborze materiałów samej izolacji termicznej budynku. Samo spełnienie minimalnych wymagań warunków technicznych – określonych w normach na rok 2017 – odnośnie obudowy termicznej budynku i zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nie zagwarantuje wypełnienia norm EP. By to zrobić musimy również, pomyśleć o zastosowaniu odpowiednich systemów centralnego ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej, czy wentylacji. Po 2017 roku ze względu na ograniczone możliwości techniczne możliwe stanie się zastosowanie kotła węglowego do ogrzewania nowego budynku i ciepłej wody użytkowej, w takim stopniu by mieścił się on w określonych normach.

Decydując się na budowę energooszczędnego domu  z gotowego projektu, należy dokonać racjonalnego wyboru rozwiązań technologicznych, by po pierwsze spełnić normy standardu energetycznego domu oraz zachować odpowiednie proporcje pomiędzy kosztami budowy i eksploatacji.